DESIVPS 1
Start fra $6.00 USD Månedlig
1 CPU Cores
1 GB RAM
20 GB SSD Hard Disk
1 IP Address
DESIVPS 2
Start fra $12.00 USD Månedlig
1 CPU Cores
2 GB RAM
40 GB SSD Hard Disk
2 IP Address
DESIVPS 3
Start fra $18.00 USD Månedlig
2 CPU Cores
3 GB RAM
60 GB SSD Hard Disk
3 IP Address
DESIVPS 4
Start fra $24.00 USD Månedlig
2 CPU Cores
4 GB RAM
80 GB SSD Hard Disk
4 IP Address
DESIVPS 5
Start fra $30.00 USD Månedlig
3 CPU Cores
5 GB RAM
100 GB SSD Hard Disk
5 IP Address
DESIVPS 6
Start fra $36.00 USD Månedlig
3 CPU Cores
6 GB RAM
120 GB SSD Hard Disk
6 IP Address