دسته بندی ها

  عملیات

  واحد پول

INTEL XEON E3-1240 V3
شروع از $80.00 USD ماهانه
3.30Ghz CPU
16 GB RAM
2TB HDD Or 240 GB SSD
50TB Bandwidth
1 gbps shared port
INTEL XEON E3-1270 V3
شروع از $100.00 USD ماهانه
3.50GHz CPU
16 GB RAM
2TB HDD Or 240 GB SSD
50 TB Bandwidth
1 gbps shared port
INTEL XEON E-2146G
شروع از $120.00 USD ماهانه
3.50GHz CPU
16 GB RAM
2TB HDD Or 240 GB SSD
50 TB Bandwidth
1 gbps shared port
DUAL XEON E5-2620 V2
شروع از $160.00 USD ماهانه
2.00GHz CPU
32 GB RAM
2TB HDD Or 240 GB SSD
50TB Bandwidth
1 gbps shared port