Категории

  Дополнителни услуги

  Изберете валута

NVMe 1
Веќе од $6.00 USD Месечно
1 CPU Cores
1 GB RAM
10 GB NVMe SSD Hard Disk
1 IP Address
2 TB Bandwidth
NVMe 2
Веќе од $12.00 USD Месечно
1 CPU Cores
2 GB RAM
20 GB NVMe SSD Hard Disk
2 IP Address
4 TB Bandwidth
NVMe 3
Веќе од $18.00 USD Месечно
2 CPU Cores
3 GB RAM
30 GB SSD Hard Disk
3 IP Address
6 TB Bandwidth
NVMe 4
Веќе од $24.00 USD Месечно
2 CPU Cores
4 GB RAM
40 GB SSD Hard Disk
4 IP Address
8 TB Bandwidth
NVMe 5
Веќе од $30.00 USD Месечно
3 CPU Cores
5 GB RAM
50 GB SSD Hard Disk
5 IP Address
10 TB Bandwidth
NVMe 6
Веќе од $36.00 USD Месечно
3 CPU Cores
6 GB RAM
60 GB NVMe SSD Hard Disk
6 IP Address
12 TB Bandwidth